Doanh thu 2016 của VIMETCO lần đầu đạt mốc 80 tỷ (cập nhật 31/12/2016)

Viết bình luận