Thông tin về tình hình quyết toán năm 2014 ( cập nhật 20/02/2015)

Dự án băng tải linh kiện và con lăn công nghệ đang được công ty triển khai mạnh mẽ.

Hợp tác với các đơn vị lớn nhất Việt Nam để mang lại các sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Viết bình luận