icon icon icon

Hồ sơ năng lực của Vimetco

bàn thao tác VMC-008

Liên hệ

Hotline: 1900 0032

- Vật liệu khung: Nhôm định hình, thép hộp, ống ABS, ống inox Ø28 (Theo yêu cầu)

- Mặt bàn: Gỗ MDF, MFC và HDF, thép, inox phủ cao su chống tĩnh điện.(Theo yêu cầu)

- Bàn thao tác là sản phẩm chất lượng với 3 ngăn trên và bánh xe tiện lợi cho công nhân thao tác lặp ráp sản phẩm và di chuyển.

bàn thao tác VMC-007

Liên hệ

Hotline: 1900 0032

- Vật liệu khung: Nhôm định hình, thép hộp, ống ABS, inox Ø28

- Mặt bàn: Gỗ MDF, MFC và HDF thép, inox phủ cao su chống tĩnh điện

Bàn thao tác  là sản phẩm chất lượng với 3 ngăn trên và bánh xe tiện lợi cho công nhân thao tác lặp ráp sản phẩm và di chuyển.

bàn thao tác VMC-005

Liên hệ

Hotline: 1900 0032

- Vật liệu khung: Nhôm định hình, thép hộp, ống ABS, ống inox Ø28 (Theo yêu cầu)

- Mặt bàn: Gỗ MDF, MFC và HDF, thép, inox phủ cao su chống tĩnh điện.(Theo yêu cầu)

- Bàn thao tác là sản phẩm chất lượng với 3 ngăn trên và bánh xe tiện lợi cho công nhân thao tác lặp ráp sản phẩm và di chuyển.

Bàn Thao Tác VMC-004

Liên hệ

Hotline: 1900 0032

- Vật liệu khung: Nhôm định hình, thép hộp, ống ABS, ống inox Ø28. (Theo yêu cầu )

- Mặt bàn: Gỗ MDF, MFC và HDF thép, inox phủ cao su chống tĩnh điện. (Theo yêu cầu )

Bàn thao tác là sản phẩm chất lượng với 3 ngăn trên và bánh xe tiện lợi cho công nhân thao tác lặp ráp sản phẩm và di chuyển.

bàn thao tác VMC-003

Liên hệ

Hotline: 1900 0032

- Vật liệu khung: Nhôm định hình, thép hộp, ống ABS, ống inox Ø28.

- Mặt bàn: Gỗ MDF, thép, inox phủ cao su chống tĩnh điện.

Bàn thao tác bằng thép là sản phẩm bàn thao tác chất lượng với 3 ngăn trên và bánh xe tiện lợi cho công nhân các nhà máy, xí nghiệp thao tác lặp ráp sản phẩm và di chuyển

bàn thao tác VMC-002

Liên hệ

Hotline: 1900 0032

- Vật liệu khung: Nhôm định hình, thép hộp, ống ABS, ống inox Ø28.

- Mặt bàn: Gỗ MDF, thép, inox phủ cao su chống tĩnh điện.

Bàn thao tác bằng thép là sản phẩm bàn thao tác chất lượng với 3 ngăn trên và bánh xe tiện lợi cho công nhân các nhà máy, xí nghiệp thao tác lặp ráp sản phẩm và di chuyển

bàn thao tác VMC-001

Liên hệ

Hotline: 1900 0032

- Vật liệu khung: Nhôm định hình, thép hộp, ống ABS, ống inox Ø28.

- Mặt bàn: Gỗ MDF, thép, inox phủ cao su chống tĩnh điện.

Bàn thao tác bằng thép là sản phẩm bàn thao tác chất lượng với 3 ngăn trên và bánh xe tiện lợi cho công nhân các nhà máy, xí nghiệp thao tác lặp ráp sản phẩm và di chuyển

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN