Hình ảnh dự án 2016

 Nhà xưởng và máy móc

 Nhà xưởng và máy móc:    
 -         Diện tích nhà xưởng: 1,200 m2    -         Máy đột 60 tấn: 01 bộ
 -         Hệ thống cẩu trục 10 tấn: 01 bộ    -         Máy đột 80 tấn: 01 bộ
 -         Máy cắt laser công nghệ Fiber: 1 bộ    -         Máy lốc (4 quả lô x độ dầy tấm lốc tới 10 mm x  dài 3.5m): 01 bộ
 -         Máy xả cuộn: 02 bộ    -         Máy lốc dài 2m: 01 bộ
 -         Hệ thống máy đánh xước Hairline, No4    -         Máy uốn ống: 02 bộ
-         Máy đánh xước tấm dày, đánh xước ống hộp inox     -         Máy cắt Flasma CNC: 01 bộ
 -         Máy gấp KOMATSU dài 4m: 03 bộ    -         Máy soi, phay rãnh (V cutting) CNC: 01 bộ
 -         Máy gấp AMADA dài 4m: 03 bộ    -         Máy đột CNC 30 tấn: 01 bộ
 -         Máy gấp KOMATSU dài 2m: 01 bộ    -         Các loại máy hàn Tig, Mig, hàn bấm
 -         Máy cắt dài 4m: 03 bộ    -         Máy cắt Plasma (độ dày tấm inox cắt tới 50.0 mm)
 -         Máy cắt dài 2.5m: 02 bộ    -         Máy khoan
 -         Máy cắt dài 1.5m: 01 bộ    -         Và nhiều loại máy cầm tay khác.
 -         Máy cắt góc: 03 bộ