icon icon icon

Các sản phẩm ứng dụng từ NHÔM ĐỊNH HÌNH, ỐNG ABS, ỐNG INOX D28, và phụ kiện được Vimetco cung cấp.

Sản phẩm bàn thao tác, kệ chứa hàng, xe đẩy đa năng, tủ, khung máy,... đều được chính công ty thiết kế và lắp đặt.

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN