icon icon icon

Nhôm định hình & Phụ kiện lắp ghép Vimetco

6%
Thanh nhôm 20x20

Thanh nhôm 20x20

85.000₫
90.000₫
8%
Thanh nhôm 15x30

Thanh nhôm 15x30

106.000₫
115.000₫
2%
Thanh nhôm 15x60

Thanh nhôm 15x60

215.000₫
220.000₫
7%
Thanh nhôm 20x40

Thanh nhôm 20x40

126.000₫
135.000₫
5%
Thanh nhôm 20x40A

Thanh nhôm 20x40A

218.000₫
230.000₫
3%
Thanh nhôm 20x60

Thanh nhôm 20x60

180.000₫
185.000₫
3%
Thanh nhôm 40x40DF

Thanh nhôm 40x40DF

213.000₫
220.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30

Thanh nhôm 30x30

139.000₫
145.000₫
8%
Thanh nhôm 30x30A

Thanh nhôm 30x30A

152.000₫
165.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30H

Thanh nhôm 30x30H

135.000₫
140.000₫
6%
Thanh nhôm 30x30XL

Thanh nhôm 30x30XL

113.000₫
120.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30U

Thanh nhôm 30x30U

125.000₫
130.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30E

Thanh nhôm 30x30E

130.000₫
135.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30F

Thanh nhôm 30x30F

130.000₫
135.000₫
8%
Thanh nhôm 30x60XL

Thanh nhôm 30x60XL

198.000₫
215.000₫
4%
Thanh nhôm 30x60H

Thanh nhôm 30x60H

226.000₫
235.000₫
3%
Thanh nhôm 30x60L

Thanh nhôm 30x60L

233.000₫
240.000₫
6%
Thanh nhôm 30x60F

Thanh nhôm 30x60F

226.000₫
240.000₫
1%
Thanh nhôm 30x60

Thanh nhôm 30x60

242.000₫
245.000₫
2%
Thanh nhôm 30x90

Thanh nhôm 30x90

387.000₫
395.000₫
2%
Thanh nhôm 30x120

Thanh nhôm 30x120

505.000₫
515.000₫
3%
Thanh nhôm 40x40A

Thanh nhôm 40x40A

185.000₫
190.000₫
3%
Thanh nhôm 40x40B

Thanh nhôm 40x40B

285.000₫
295.000₫
3%
Thanh nhôm 40x40H

Thanh nhôm 40x40H

276.000₫
285.000₫
4%
Thanh nhôm 40x40G

Thanh nhôm 40x40G

215.000₫
225.000₫
6%
Thanh nhôm 40x40D

Thanh nhôm 40x40D

326.000₫
345.000₫
4%
Thanh nhôm 40x40E

Thanh nhôm 40x40E

197.000₫
205.000₫
4%
Thanh nhôm 40x40U

Thanh nhôm 40x40U

182.000₫
190.000₫
2%
Thanh nhôm 40x80XL

Thanh nhôm 40x80XL

372.000₫
380.000₫
3%
Thanh nhôm 40x80A

Thanh nhôm 40x80A

321.000₫
330.000₫
3%
Thanh nhôm 40x80G

Thanh nhôm 40x80G

355.000₫
365.000₫
5%
Thanh nhôm 40x40UL

Thanh nhôm 40x40UL

185.000₫
195.000₫
2%
Thanh nhôm 40x80H

Thanh nhôm 40x80H

467.000₫
475.000₫
3%
Thanh nhôm 45x45

Thanh nhôm 45x45

320.000₫
330.000₫
1%
Thanh nhôm 45x90L

Thanh nhôm 45x90L

742.000₫
750.000₫
10%
Thanh nhôm 45x90

Thanh nhôm 45x90

540.000₫
600.000₫
2%
Thanh nhôm 45x70

Thanh nhôm 45x70

410.000₫
420.000₫
1%
Thanh nhôm 40x80D

Thanh nhôm 40x80D

488.000₫
495.000₫
4%
Thanh nhôm 40x40XL

Thanh nhôm 40x40XL

226.000₫
235.000₫
4%
Thanh nhôm 50x50

Thanh nhôm 50x50

530.000₫
550.000₫
6%
Thanh nhôm 50x50L

Thanh nhôm 50x50L

330.000₫
350.000₫
7%
Thanh nhôm 50x80

Thanh nhôm 50x80

420.000₫
450.000₫
2%
Thanh nhôm 50x100

Thanh nhôm 50x100

960.000₫
980.000₫
4%
Thanh nhôm 60x60

Thanh nhôm 60x60

421.000₫
440.000₫
1%
Thanh nhôm 80x80

Thanh nhôm 80x80

740.000₫
750.000₫
1%
Thanh nhôm 90x90

Thanh nhôm 90x90

1.085.000₫
1.100.000₫
1%
Thanh nhôm 100x100

Thanh nhôm 100x100

1.490.000₫
1.510.000₫
3%
Thanh nhôm 30x30xT2

Thanh nhôm 30x30xT2

68.000₫
70.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30xT3

Thanh nhôm 30x30xT3

96.000₫
100.000₫
3%
Thanh nhôm 40x40xT4

Thanh nhôm 40x40xT4

165.000₫
170.000₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN