icon icon icon

Nhôm định hình & Phụ kiện lắp ghép Vimetco

13%
Thanh nhôm 20x20

Thanh nhôm 20x20

65.000₫
75.000₫
13%
Thanh nhôm 15x60

Thanh nhôm 15x60

165.000₫
190.000₫
5%
Thanh nhôm 20x40

Thanh nhôm 20x40

95.000₫
100.000₫
5%
Thanh nhôm 20x40A

Thanh nhôm 20x40A

175.000₫
185.000₫
9%
Thanh nhôm 20x60

Thanh nhôm 20x60

160.000₫
175.000₫
6%
Thanh nhôm 40x40DF

Thanh nhôm 40x40DF

165.000₫
175.000₫
8%
Thanh nhôm 30x30

Thanh nhôm 30x30

110.000₫
120.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30A

Thanh nhôm 30x30A

115.000₫
120.000₫
5%
Thanh nhôm 30x30H

Thanh nhôm 30x30H

104.000₫
110.000₫
5%
Thanh nhôm 30x30XL

Thanh nhôm 30x30XL

90.000₫
95.000₫
15%
Thanh nhôm 30x30U

Thanh nhôm 30x30U

93.000₫
110.000₫
18%
Thanh nhôm 30x30E

Thanh nhôm 30x30E

98.000₫
120.000₫
9%
Thanh nhôm 30x30F

Thanh nhôm 30x30F

100.000₫
110.000₫
3%
Thanh nhôm 30x60XL

Thanh nhôm 30x60XL

150.000₫
155.000₫
3%
Thanh nhôm 30x60H

Thanh nhôm 30x60H

170.000₫
175.000₫
5%
Thanh nhôm 30x60L

Thanh nhôm 30x60L

167.000₫
175.000₫
6%
Thanh nhôm 30x60F

Thanh nhôm 30x60F

170.000₫
180.000₫
3%
Thanh nhôm 30x60

Thanh nhôm 30x60

185.000₫
190.000₫
3%
Thanh nhôm 30x90

Thanh nhôm 30x90

290.000₫
300.000₫
10%
Thanh nhôm 30x120

Thanh nhôm 30x120

370.000₫
410.000₫
7%
Thanh nhôm 40x40A

Thanh nhôm 40x40A

137.000₫
147.000₫
9%
Thanh nhôm 40x40B

Thanh nhôm 40x40B

210.000₫
230.000₫
5%
Thanh nhôm 40x40H

Thanh nhôm 40x40H

210.000₫
220.000₫
4%
Thanh nhôm 40x40D

Thanh nhôm 40x40D

250.000₫
260.000₫
6%
Thanh nhôm 40x40E

Thanh nhôm 40x40E

150.000₫
160.000₫
7%
Thanh nhôm 40x40U

Thanh nhôm 40x40U

140.000₫
150.000₫
5%
Thanh nhôm 40x80XL

Thanh nhôm 40x80XL

267.000₫
280.000₫
6%
Thanh nhôm 40x80A

Thanh nhôm 40x80A

235.000₫
250.000₫
4%
Thanh nhôm 40x80G

Thanh nhôm 40x80G

260.000₫
270.000₫
10%
Thanh nhôm 40x40UL

Thanh nhôm 40x40UL

140.000₫
155.000₫
1%
Thanh nhôm 40x80H

Thanh nhôm 40x80H

340.000₫
345.000₫
2%
Thanh nhôm 45x45

Thanh nhôm 45x45

240.000₫
245.000₫
10%
Thanh nhôm 45x90

Thanh nhôm 45x90

540.000₫
600.000₫
2%
Thanh nhôm 45x70

Thanh nhôm 45x70

305.000₫
310.000₫
2%
Thanh nhôm 40x80D

Thanh nhôm 40x80D

358.000₫
365.000₫
7%
Thanh nhôm 40x40XL

Thanh nhôm 40x40XL

163.000₫
175.000₫
4%
Thanh nhôm 50x50

Thanh nhôm 50x50

390.000₫
405.000₫
11%
Thanh nhôm 50x80

Thanh nhôm 50x80

310.000₫
350.000₫
7%
Thanh nhôm 50x100

Thanh nhôm 50x100

700.000₫
750.000₫
8%
Thanh nhôm 60x60

Thanh nhôm 60x60

312.000₫
340.000₫
7%
Thanh nhôm 80x80

Thanh nhôm 80x80

540.000₫
580.000₫
15%
Thanh nhôm 90x90

Thanh nhôm 90x90

790.000₫
925.000₫
10%
Thanh nhôm 100x100

Thanh nhôm 100x100

1.090.000₫
1.215.000₫
11%
Thanh nhôm 30x30xT2

Thanh nhôm 30x30xT2

58.000₫
65.000₫
5%
Thanh nhôm 40x40xT4

Thanh nhôm 40x40xT4

128.000₫
135.000₫
10%
Thanh nhôm V35x60xT4mm

Thanh nhôm V35x60xT4mm

135.000₫
150.000₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN