icon icon icon

Phụ kiện lắp ghép nhôm định hình nhập khẩu, đa dạng mẫu mã, giá rẻ

14%
Ke góc vuông 30x30

Ke góc vuông 30x30

6.000₫
7.000₫
12%
Ke góc vuông 40x40

Ke góc vuông 40x40

7.000₫
8.000₫
17%
Ke góc vuông 45x45

Ke góc vuông 45x45

10.000₫
12.000₫
12%
Ke góc vuông 60x60

Ke góc vuông 60x60

22.000₫
25.000₫
8%
Ke góc vuông 80x80

Ke góc vuông 80x80

35.000₫
38.000₫
19%
Ke góc vuông 30x60

Ke góc vuông 30x60

13.000₫
16.000₫
20%
Ke góc vuông 40x80

Ke góc vuông 40x80

20.000₫
25.000₫
7%
Ke góc vuông 45x90

Ke góc vuông 45x90

39.000₫
42.000₫
14%
Ke chịu lực 90° nhôm30x30

Ke chịu lực 90° nhôm30x30

12.000₫
14.000₫
25%
Ke chịu lực 90° nhôm 40x40

Ke chịu lực 90° nhôm 40x40

15.000₫
20.000₫
7%
Ke chịu lực 90° nhôm 45x45

Ke chịu lực 90° nhôm 45x45

28.000₫
30.000₫
11%
Ke chịu lực 90° nhôm 50x50

Ke chịu lực 90° nhôm 50x50

31.000₫
35.000₫
12%
Ke chịu lực 90° nhôm 60x60

Ke chịu lực 90° nhôm 60x60

35.000₫
40.000₫
9%
Ke chịu lực 90° nhôm 80x80

Ke chịu lực 90° nhôm 80x80

50.000₫
55.000₫
14%
Ke chịu lực 90° nhôm 90x90

Ke chịu lực 90° nhôm 90x90

60.000₫
70.000₫
16%
Ke chịu lực 45° nhôm 20x20

Ke chịu lực 45° nhôm 20x20

21.000₫
25.000₫
10%
Ke chịu lực 45° nhôm 30x30

Ke chịu lực 45° nhôm 30x30

27.000₫
30.000₫
11%
Ke chịu lực 45° nhôm 40x40

Ke chịu lực 45° nhôm 40x40

33.000₫
37.000₫
8%
Ke chịu lực 45° nhôm 45x45

Ke chịu lực 45° nhôm 45x45

37.000₫
40.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 50x50

Ke chịu lực 45° nhôm 50x50

41.000₫
45.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 60x60

Ke chịu lực 45° nhôm 60x60

50.000₫
55.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 80x80

Ke chịu lực 45° nhôm 80x80

64.000₫
70.000₫
14%
Ke góc chìm 20x20

Ke góc chìm 20x20

9.500₫
11.000₫
17%
Ke góc chìm 30/40 rãnh 8

Ke góc chìm 30/40 rãnh 8

15.000₫
18.000₫
20%
Ke góc chìm 45/50 rãnh 10

Ke góc chìm 45/50 rãnh 10

20.000₫
25.000₫
14%
Ke chống xoay Anchor 30

Ke chống xoay Anchor 30

6.000₫
7.000₫
14%
Ke chống xoay Anchor 40/45

Ke chống xoay Anchor 40/45

9.500₫
11.000₫
15%
Ke chìm chống xoay Spring 20
14%
Ke chìm chống xoay Spring 30
20%
Ke chìm chống xoay Spring 40

Ke chìm chống xoay Spring 40

8.000₫
10.000₫
20%
Bích liên kết chữ T nhôm 20
34%
Bích liên kết chữ T nhôm 30
10%
Bích liên kết 40T

Bích liên kết 40T

36.000₫
40.000₫
28%
Bích liên kết chữ L nhôm 20
13%
Bích liên kết chữ L nhôm 30
10%
Bích liên kết chữ L nhôm 40
10%
Khớp xoay liên kết nhôm 30

Khớp xoay liên kết nhôm 30

95.000₫
105.000₫
21%
Khớp xoay liên kết nhôm 40

Khớp xoay liên kết nhôm 40

110.000₫
140.000₫
33%
Con chạy bi nhôm 4040

Con chạy bi nhôm 4040

3.700₫
5.500₫
38%
Con chạy bi nhôm 4545

Con chạy bi nhôm 4545

4.000₫
6.500₫
12%
Con chạy lá 3030 rãnh 8

Con chạy lá 3030 rãnh 8

3.500₫
4.000₫
11%
Con chạy lá 4040

Con chạy lá 4040

4.000₫
4.500₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN