icon icon icon

::Các loại ke góc, bích liên kết nhôm

12%
Bích liên kết 30L

Bích liên kết 30L

21.000₫
24.000₫
10%
Bích liên kết 40T

Bích liên kết 40T

36.000₫
40.000₫
34%
Bích liên kết 30T

Bích liên kết 30T

25.000₫
38.000₫
6%
Bích liên kết 40L

Bích liên kết 40L

33.000₫
35.000₫
2%
Khớp quay 4040

Khớp quay 4040

83.000₫
85.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 80x80

Ke chịu lực 45° nhôm 80x80

64.000₫
70.000₫
20%
Ke góc chìm 45/50 rãnh 10

Ke góc chìm 45/50 rãnh 10

20.000₫
25.000₫
14%
Anchor Fastener 40/45

Anchor Fastener 40/45

9.500₫
11.000₫
14%
Ke chịu lực 90° nhôm 90x90

Ke chịu lực 90° nhôm 90x90

60.000₫
70.000₫
9%
Ke chịu lực 90° nhôm 80x80

Ke chịu lực 90° nhôm 80x80

50.000₫
55.000₫
10%
Ke chịu lực 45° nhôm 30x30

Ke chịu lực 45° nhôm 30x30

27.000₫
30.000₫
11%
Ke chịu lực 45° nhôm 40x40

Ke chịu lực 45° nhôm 40x40

33.000₫
37.000₫
8%
Ke chịu lực 45° nhôm 45x45

Ke chịu lực 45° nhôm 45x45

37.000₫
40.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 50x50

Ke chịu lực 45° nhôm 50x50

41.000₫
45.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 60x60

Ke chịu lực 45° nhôm 60x60

50.000₫
55.000₫
12%
Ke chịu lực 90° nhôm 60x60

Ke chịu lực 90° nhôm 60x60

35.000₫
40.000₫
11%
Ke chịu lực 90° nhôm 50x50

Ke chịu lực 90° nhôm 50x50

31.000₫
35.000₫
14%
Ke chịu lực 90° nhôm30x30

Ke chịu lực 90° nhôm30x30

12.000₫
14.000₫
25%
Ke chịu lực 90° nhôm 40x40

Ke chịu lực 90° nhôm 40x40

15.000₫
20.000₫
7%
Ke chịu lực 90° nhôm 45x45

Ke chịu lực 90° nhôm 45x45

28.000₫
30.000₫
10%
Ke góc vuông 45x90

Ke góc vuông 45x90

38.000₫
42.000₫
13%
Ke góc chìm 15x30

Ke góc chìm 15x30

13.000₫
15.000₫

Bích xoay

Liên hệ
4%
Ke liên kết 3D -45x45R

Ke liên kết 3D -45x45R

25.000₫
26.000₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN