icon icon icon

::Các loại ke góc, bích liên kết nhôm

13%
Bích liên kết chữ L nhôm 30
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 80x80

Ke chịu lực 45° nhôm 80x80

64.000₫
70.000₫
20%
Ke góc chìm 45/50 rãnh 10

Ke góc chìm 45/50 rãnh 10

20.000₫
25.000₫
14%
Ke chống xoay Anchor 40/45

Ke chống xoay Anchor 40/45

9.500₫
11.000₫
14%
Ke chịu lực 90° nhôm 90x90

Ke chịu lực 90° nhôm 90x90

60.000₫
70.000₫
9%
Ke chịu lực 90° nhôm 80x80

Ke chịu lực 90° nhôm 80x80

50.000₫
55.000₫
10%
Ke chịu lực 45° nhôm 30x30

Ke chịu lực 45° nhôm 30x30

27.000₫
30.000₫
11%
Ke chịu lực 45° nhôm 40x40

Ke chịu lực 45° nhôm 40x40

33.000₫
37.000₫
8%
Ke chịu lực 45° nhôm 45x45

Ke chịu lực 45° nhôm 45x45

37.000₫
40.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 50x50

Ke chịu lực 45° nhôm 50x50

41.000₫
45.000₫
9%
Ke chịu lực 45° nhôm 60x60

Ke chịu lực 45° nhôm 60x60

50.000₫
55.000₫
12%
Ke chịu lực 90° nhôm 60x60

Ke chịu lực 90° nhôm 60x60

35.000₫
40.000₫
11%
Ke chịu lực 90° nhôm 50x50

Ke chịu lực 90° nhôm 50x50

31.000₫
35.000₫
14%
Ke chịu lực 90° nhôm30x30

Ke chịu lực 90° nhôm30x30

12.000₫
14.000₫
25%
Ke chịu lực 90° nhôm 40x40

Ke chịu lực 90° nhôm 40x40

15.000₫
20.000₫
7%
Ke chịu lực 90° nhôm 45x45

Ke chịu lực 90° nhôm 45x45

28.000₫
30.000₫
17%
Ke góc chìm 30/40 rãnh 8

Ke góc chìm 30/40 rãnh 8

15.000₫
18.000₫
14%
Ke góc chìm 20x20

Ke góc chìm 20x20

9.500₫
11.000₫
12%
Ke góc vuông 60x60

Ke góc vuông 60x60

22.000₫
25.000₫
8%
Ke góc vuông 80x80

Ke góc vuông 80x80

35.000₫
38.000₫
7%
Ke góc vuông 45x90

Ke góc vuông 45x90

39.000₫
42.000₫
20%
Ke góc vuông 40x80

Ke góc vuông 40x80

20.000₫
25.000₫
12%
Ke góc vuông 40x40

Ke góc vuông 40x40

7.000₫
8.000₫
17%
Ke góc vuông 45x45

Ke góc vuông 45x45

10.000₫
12.000₫
14%
Ke góc vuông 30x30

Ke góc vuông 30x30

6.000₫
7.000₫
14%
Ke chống xoay Anchor 30

Ke chống xoay Anchor 30

6.000₫
7.000₫
14%
Ke chìm chống xoay Spring 30
12%
Ke góc chìm 15x30

Ke góc chìm 15x30

14.000₫
16.000₫
16%
Ke chịu lực 45° nhôm 20x20

Ke chịu lực 45° nhôm 20x20

21.000₫
25.000₫
19%
Ke góc vuông 30x60

Ke góc vuông 30x60

13.000₫
16.000₫
15%
Ke chìm chống xoay Spring 20
4%
Ke liên kết 3D -45x45R

Ke liên kết 3D -45x45R

25.000₫
26.000₫
25%
Ke góc cho nhôm 2040

Ke góc cho nhôm 2040

7.500₫
10.000₫
20%
Ke góc chịu lực nhôm 3060

Ke góc chịu lực nhôm 3060

20.000₫
25.000₫
17%
Ke góc chịu lực nhôm 4080

Ke góc chịu lực nhôm 4080

25.000₫
30.000₫
10%
Ke góc chịu lực nhôm 4590

Ke góc chịu lực nhôm 4590

32.500₫
36.000₫
10%
Ke góc chịu lực nhôm 100100

Ke góc chịu lực nhôm 100100

63.000₫
70.000₫
11%
Ke góc chìm nhôm 40A Series

Ke góc chìm nhôm 40A Series

16.000₫
18.000₫
21%
Chạy rãnh M8 nhôm 45 Series

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN