06/03/2019 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

VIMETCO Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn tháng 03/2019 (mới nhất)

VIMETCO.,JSC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3.2019 1- Nhân viên vẽ thiết kế cơ khí : 04 người (Thu nhập...

Xem thêm

24/12/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

TUYỂN NỮ NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE

CÔNG TY CPKD VẬ ...

Xem thêm

04/07/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Tuyển dụng thợ Hàn Tháng 07/2018

CÔNG TY CPKD V Ậ ...

Xem thêm

12/06/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Thông báo tuyển dụng bổ sung nhiều vị trí tháng 6/2018

CÔNG TY CPKD V Ậ T LI Ệ U VÀ THI Ế ...

Xem thêm

07/06/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Tuyển dụng gấp NV lắp ráp cơ khí, thợ điện tháng 6/2018

CÔNG TY CPKD V Ậ ...

Xem thêm