04/07/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Tuyển dụng thợ Hàn Tháng 07/2018

CÔNG TY CPKD V Ậ ...

Xem thêm

12/06/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Thông báo tuyển dụng bổ sung nhiều vị trí tháng 6/2018

CÔNG TY CPKD V Ậ T LI Ệ U VÀ THI Ế ...

Xem thêm

07/06/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Tuyển dụng gấp NV lắp ráp cơ khí, thợ điện tháng 6/2018

CÔNG TY CPKD V Ậ ...

Xem thêm

30/05/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Tuyển nhân viên KD sản phẩm điện mặt trời T6/2018

CÔNG TY CPKD VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT (VIMETCO.,JSC) Đường...

Xem thêm

19/05/2018 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Tuyển dụng gấp Thợ Hàn, Thợ lắp ráp cơ khí- Điện ( Tuyển dụng tháng 5/2018)

CÔNG TY CPKD VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT Đường CN4, KCN...

Xem thêm