icon icon icon

Giới thiệu về VIMETCO JSC

7%
Thanh nhôm 80x80

Thanh nhôm 80x80

540.000₫
580.000₫
8%
Thanh nhôm 60x60

Thanh nhôm 60x60

312.000₫
340.000₫
1%
Thanh nhôm 40x80H

Thanh nhôm 40x80H

340.000₫
345.000₫
5%
Thanh nhôm 40x40H

Thanh nhôm 40x40H

210.000₫
220.000₫
3%
Thanh nhôm 30x60

Thanh nhôm 30x60

185.000₫
190.000₫
8%
Thanh nhôm 30x30

Thanh nhôm 30x30

110.000₫
120.000₫
13%
Thanh nhôm 20x20

Thanh nhôm 20x20

65.000₫
75.000₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN