icon icon icon

Giới thiệu về VIMETCO JSC

1%
Thanh nhôm 80x80

Thanh nhôm 80x80

740.000₫
750.000₫
4%
Thanh nhôm 60x60

Thanh nhôm 60x60

421.000₫
440.000₫
2%
Thanh nhôm 40x80H

Thanh nhôm 40x80H

467.000₫
475.000₫
3%
Thanh nhôm 40x40H

Thanh nhôm 40x40H

276.000₫
285.000₫
1%
Thanh nhôm 30x60

Thanh nhôm 30x60

242.000₫
245.000₫
4%
Thanh nhôm 30x30

Thanh nhôm 30x30

139.000₫
145.000₫
6%
Thanh nhôm 20x20

Thanh nhôm 20x20

85.000₫
90.000₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN