icon icon icon

T11

03

Bàn thao tác khung nhôm định hình

Vimetco thiết  kế và lắp ráp bàn thao tác khung nhôm định hình, bàn thao tác công nghiệp, bàn thao tác phục vụ khu công nghiệp,...

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN