icon icon icon

Mặt bích lắp ghép chân đế và bánh xe với khung nhôm

14%
Mặt bích sàn cột nhôm 80

Mặt bích sàn cột nhôm 80

215.000₫
250.000₫
4%
Mặt bích sàn cột nhôm 60

Mặt bích sàn cột nhôm 60

172.000₫
180.000₫
6%
Mặt bích sàn cột nhôm 40x80

Mặt bích sàn cột nhôm 40x80

160.000₫
170.000₫
5%
Mặt bích sàn cột nhôm 30x60

Mặt bích sàn cột nhôm 30x60

113.500₫
120.000₫
8%
Mặt bích sàn cột nhôm 50

Mặt bích sàn cột nhôm 50

115.000₫
125.000₫
9%
Mặt bích sàn cột nhôm 45

Mặt bích sàn cột nhôm 45

105.000₫
115.000₫
7%
Bích chân nhôm 40xM12, Đen

Bích chân nhôm 40xM12, Đen

42.000₫
45.000₫
11%
Bích chân nhôm 30xM8, Đen

Bích chân nhôm 30xM8, Đen

31.000₫
35.000₫
11%
Bích chân nhôm 30xM8 trắng

Bích chân nhôm 30xM8 trắng

31.000₫
35.000₫
8%
Bích chân đa năng khung 45

Bích chân đa năng khung 45

110.000₫
120.000₫
10%
Bích chân đa năng khung 40

Bích chân đa năng khung 40

95.000₫
105.000₫
8%
Bích chân đa năng khung 30

Bích chân đa năng khung 30

74.000₫
80.000₫
11%
Mặt bích chân khung nhôm 45

Mặt bích chân khung nhôm 45

76.600₫
86.000₫
9%
Mặt bích chân khung nhôm 40

Mặt bích chân khung nhôm 40

68.600₫
75.000₫
9%
Mặt bích chân khung nhôm 30

Mặt bích chân khung nhôm 30

54.500₫
60.000₫
10%
Mặt bích chân nhôm 100100x M20

Mặt bích chân nhôm 100100x M20

122.000₫
135.000₫
10%
Mặt bích chân nhôm 9090xM20

Mặt bích chân nhôm 9090xM20

108.000₫
120.000₫
13%
Mặt bích chân nhôm 50x100xM16
12%
Mặt bích chân nhôm 45x90xM16

Mặt bích chân nhôm 45x90xM16

57.500₫
65.000₫
14%
Mặt bích chân nhôm 4080xM16

Mặt bích chân nhôm 4080xM16

30.000₫
35.000₫
22%
Mặt bích chân nhôm 2040xM10

Mặt bích chân nhôm 2040xM10

19.500₫
25.000₫
8%
Mặt bích chân nhôm 8080xM16

Mặt bích chân nhôm 8080xM16

71.000₫
77.000₫
3%
Mặt bích chân nhôm 6060xM16

Mặt bích chân nhôm 6060xM16

60.000₫
62.000₫
14%
Mặt bích chân nhôm 4080xM12

Mặt bích chân nhôm 4080xM12

30.000₫
35.000₫
25%
Mặt bích chân nhôm 3060xM12

Mặt bích chân nhôm 3060xM12

27.000₫
36.000₫
11%
Bích chân nhôm 40xM10, Trắng

Bích chân nhôm 40xM10, Trắng

40.000₫
45.000₫
11%
Mặt bích sàn cột nhôm 40

Mặt bích sàn cột nhôm 40

98.000₫
110.000₫
13%
Mặt bích sàn cột nhôm 30

Mặt bích sàn cột nhôm 30

65.000₫
75.000₫
20%
Mặt bích chân nhôm 2040xM10

Mặt bích chân nhôm 2040xM10

20.000₫
25.000₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN