Hình ảnh dự án 2016

Ống bọc nhựa, Inox, ống nhôm Ø28 và phụ kiện lắp ráp

Ống bọc nhựa, Inox, ống nhôm Ø28 và phụ kiện lắp ráp
ỐNG THÉP BỌC NHỰA, ỐNG INOX VÀ PHỤ KIỆN    ỐNG NHÔM ĐỊNH HÌNH D28 VÀ PHỤ KIỆN LẮP GHÉP