icon icon icon

Vimetco tuyển dụng Nữ nhân viên Kinh Doanh bán hàng Online T9-2019

Đăng bởi Nguyễn Văn Mạnh vào lúc 24/09/2019

Do mở rộng quy mô Sản xuất ,Kinh Doanh, Công ty Vimetco tuyển dụng bổ sung đội ngũ nhân viên Kinh Doanh Online nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cụ thể như sau:

Tags : Nhân viên Vimetco tuyển dung nhân viên kinh doanh Online vimetco tuyển dụng Vimetco tuyển dụng nữ nhân viên kinh doanh

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN