icon icon icon

Bài viết mới

Đăng bởi Nguyễn Văn Mạnh vào lúc 27/10/2021

Sản phẩm được sử dụng để cung cấp không khí tinh khiết trong phòng sạch bằng cách lọc ra các hạt trong không khí có hại từ không khí tuần hoàn
Thông số sản phẩm:
1. FFU SUS 201 kích thước 575x1175x290mm, Filter 570x1170x69mm
2. FFU thép mạ kẽm kích thước 575x1175x290mm, Filter 570x1170x69mm
3. FFU inox kích thước 575x575x290mm, Filter 570x570x69mm

Tags : băng tải

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN