icon icon icon

Bản tin tuyển dụng nhân sự 2021

Đăng bởi Nguyễn Văn Mạnh vào lúc 25/12/2020

Do mở rộng quy mô Sản xuất ,Kinh Doanh. Công ty Vimetco tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Anh chị em ứng viên vui lòng cập nhật thôgn tin và liên hệ sớm. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN