24/09/2019 - Đăng bởi: Nguyễn Văn Mạnh - 0 bình luận

Vimetco tuyển dụng Nữ nhân viên Kinh Doanh bán hàng Online T9-2019

Do mở rộng quy mô Sản xuất ,Kinh Doanh, Công ty Vimetco tuyển dụng bổ sung đội ngũ nhân viên Kinh Doanh Online nhằm đáp ứng nhu...

Xem thêm