icon icon icon

T10

27

Bài viết mới

Sản phẩm được sử dụng để cung cấp không khí tinh khiết trong phòng sạch bằng cách lọc ra các hạt trong không khí có hại từ không khí tuầ...

T12

25

Bản tin tuyển dụng nhân sự 2021

Do mở rộng quy mô Sản xuất ,Kinh Doanh. Công ty Vimetco tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Anh chị em ứng viên vu...

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN