icon icon icon

Khung giá đỡ tấm pin mặt trời

2%
Thanh Rail 65x52

Thanh Rail 65x52

91.300₫
93.000₫
13%
Kẹp dây cáp Solar

Kẹp dây cáp Solar

2.600₫
3.000₫
6%
Chân gá L40x85x8-V6

Chân gá L40x85x8-V6

19.700₫
21.000₫
7%
Chân gá dọc-01

Chân gá dọc-01

76.300₫
81.900₫
3%
Cáp solar DC 4mm2

Cáp solar DC 4mm2

14.000₫
14.500₫
18%
Chân gá tôn 22mm, 1 lỗ vít

Chân gá tôn 22mm, 1 lỗ vít

13.000₫
15.900₫
5%
Thanh Rail 30x32

Thanh Rail 30x32

47.400₫
50.000₫
11%
Bộ Kẹp cáp tiếp địa

Bộ Kẹp cáp tiếp địa

13.400₫
15.000₫
9%
Bộ kẹp tôn cliplock-700

Bộ kẹp tôn cliplock-700

21.300₫
23.300₫
10%
Bộ Kẹp cliplock-406

Bộ Kẹp cliplock-406

21.000₫
23.400₫
8%
Bộ Kẹp giữa 40

Bộ Kẹp giữa 40

8.200₫
8.900₫
9%
Bộ kẹp giữa đặc 40

Bộ kẹp giữa đặc 40

10.500₫
11.500₫
11%
Bộ Kẹp biên 35

Bộ Kẹp biên 35

8.500₫
9.500₫
29%
Lá tiếp địa -01

Lá tiếp địa -01

2.000₫
2.800₫
31%
Lá tiếp địa -02

Lá tiếp địa -02

2.000₫
2.900₫
40%
Lá tiếp địa-03

Lá tiếp địa-03

1.800₫
3.000₫
18%
Bộ kẹp Seamlock-55A

Bộ kẹp Seamlock-55A

20.500₫
25.000₫
5%
Chân gá ngang-01

Chân gá ngang-01

77.400₫
81.300₫
3%
Thanh Rail 28x50

Thanh Rail 28x50

73.000₫
75.000₫
6%
Chân L40x80x6,vít 5.5

Chân L40x80x6,vít 5.5

15.900₫
17.000₫
11%
Chân gá mái ngói dọc-02

Chân gá mái ngói dọc-02

64.000₫
72.000₫
10%
Chân gá L35x60x4-V5

Chân gá L35x60x4-V5

13.500₫
15.000₫
8%
Kẹp Cliplock 406+chân L6

Kẹp Cliplock 406+chân L6

35.400₫
38.500₫
4%
Kẹp Seamlock 55A+chân L6

Kẹp Seamlock 55A+chân L6

36.500₫
38.000₫
5%
Chân gá ngang-02

Chân gá ngang-02

62.900₫
66.000₫
2%
Thanh Rail 30x52

Thanh Rail 30x52

86.600₫
88.000₫
14%
Minirail 30x32xL195

Minirail 30x32xL195

17.200₫
20.000₫
4%
Mini rail 65x52xL295

Mini rail 65x52xL295

45.300₫
47.000₫
2%
Thanh Rail 26x50

Thanh Rail 26x50

68.400₫
70.000₫
11%
Chân L40x125x8-bắn Vít

Chân L40x125x8-bắn Vít

26.200₫
29.600₫
4%
Thanh nối Rail cân

Thanh nối Rail cân

12.500₫
13.000₫
17%
Kẹp tôn đỉnh 30, 1 lỗ

Kẹp tôn đỉnh 30, 1 lỗ

14.900₫
18.000₫
12%
Giắc MC4-1500V có lẫy

Giắc MC4-1500V có lẫy

14.500₫
16.500₫
2%
Thanh Rail 26x52C

Thanh Rail 26x52C

73.500₫
75.000₫
6%
Bích Z50x100xL300 thép

Bích Z50x100xL300 thép

44.000₫
47.000₫
5%
Bích Z50x100xL300 Inox

Bích Z50x100xL300 Inox

60.500₫
63.500₫
6%
Rail Z 50x100xL200 Inox

Rail Z 50x100xL200 Inox

40.600₫
43.000₫
7%
Rail Z50x100xL200 thép

Rail Z50x100xL200 thép

29.700₫
32.000₫
2%
Mini Rail 30x32xL295

Mini Rail 30x32xL295

25.400₫
26.000₫
4%
Thanh Rail 32x32

Thanh Rail 32x32

51.800₫
53.800₫
6%
Mini Rail 32x40xL195

Mini Rail 32x40xL195

21.700₫
23.000₫
5%
Mini Rail 32x40xL295

Mini Rail 32x40xL295

32.300₫
34.000₫
10%
Mini Rail 32x32xL195

Mini Rail 32x32xL195

17.900₫
20.000₫
5%
Mini Rail 32x32xL295

Mini Rail 32x32xL295

26.600₫
28.000₫
6%
Mini rail 65x52xL195

Mini rail 65x52xL195

33.000₫
35.000₫
10%
Thanh Rail 32x40

Thanh Rail 32x40

70.000₫
78.000₫
3%
Thanh nối Rail-02

Thanh nối Rail-02

14.000₫
14.500₫
6%
Chân gá Rail H-01

Chân gá Rail H-01

71.000₫
75.800₫
5%
Chân gá Rail H-02

Chân gá Rail H-02

61.900₫
65.200₫
5%
Chân L40x150x4 Inox

Chân L40x150x4 Inox

44.800₫
47.000₫
4%
Chân L40x200x4 Inox

Chân L40x200x4 Inox

52.600₫
55.000₫
7%
Mini rail cliplock-406-Sx95

Mini rail cliplock-406-Sx95

35.400₫
38.000₫
9%
Mini rail cliplock-700-S-95

Mini rail cliplock-700-S-95

36.500₫
40.000₫
2%
Bộ Kẹp giữa 35

Bộ Kẹp giữa 35

8.000₫
8.200₫
16%
Kẹp giữa omega bán rời

Kẹp giữa omega bán rời

4.200₫
5.000₫
4%
Chân gá dọc-02

Chân gá dọc-02

60.700₫
63.000₫
7%
Giắc MC4-1500V thường

Giắc MC4-1500V thường

11.600₫
12.500₫

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN